Skip to main content

Čime jamčite da je stvarno stanje vozila jednako stanju s oglasa?