Skip to main content

2% Neostar naknade koje plaća kupac je kod mene na računu, kako ja to plaćam Neostaru i kada?