Skip to main content

2% provizije koje plaća kupac je kod mene na računu, kako ja to plaćam Neostaru i kada?