Skip to main content

Iznos Neostar naknade koju plaća kupac je kod mene na računu, kako ja to plaćam Neostaru i kada?